Haberi Paylaş

 Sporcunun Aktif Milli Sporcu olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlarından en az birisini yerine getirmiş olması şartı aranır.

aa) Sporcunun burs almaya devam edebilmesi için bursu almaya devam edeceği Eğitim Öğretim yılının başlangıç yılının 01 Ekim tarihinden geriye dönük olarak en fazla 2 yıl içerisinde yeniden ülkemizi temsil etmiş olması ve (A) veya (B) sınıfı milli sporcu belgesi almış olması şartı aranır, (C) sınıfı milli sporcu belgeleri kabul edilmez. Belirtilen süreden daha önce bir tarihte yarışmış ve milli sporcu belgesi almış kişilerin bursu kesilir. Örneğin: 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında burs almaya devam edecek bir öğrencinin aktif milli sporcu sorgulaması için yarışma bitiş tarihinin 01 Ekim 2022 tarihinden geriye dönük olarak en geç 01 Ekim 2022 tarihi olması gerekmektedir. Bu tarihten önce katılmış olduğu yarışma kapsam dışındadır

“Ancak; Yarışma Eylül 2020’de başlayıp ara verilmeden Ekim 2020’de sonuçlanmış ise bu yarışma Ekim 2022 olarak kabul edilir. ”

bb) Sporcunun burs almaya devam edebilmesi için bursu almaya devam edeceği Eğitim Öğretim yılının başlangıç yılının 01 Ekim tarihinden geriye dönük olarak en fazla 1 yıl içerisinde yapılan ve federasyonların resmi faaliyet programlarında yer alan yaş kategorisine uygun Türkiye Şampiyonalarında olimpik ve paralimpik branşlarda ilk 8, IOC’nin tanıdığı branşlarda ilk 4 dereceye girmiş olması şartı aranır. Üniversiteler ve Okul Sporları Türkiye Şampiyonalarında alınan dereceler kabul edilmez. Örneğin: 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında burs almaya devam edecek bir öğrencinin yarışma bitiş tarihinin 01 Ekim 2022 tarihinden geriye dönük olarak en geç 01 Ekim 2021 tarihi olması gerekmektedir. Bu tarihten önce katılmış olduğu yarışma kapsam dışındadır. “Ancak; Yarışma Eylül 2021’de başlayıp ara verilmeden Ekim 2021’da sonuçlanmış ise bu yarışma Ekim 2021 olarak kabul edilir. ”a) Burs almaya devam eden sporcunun 6 aydan fazla hak mahrumiyeti cezası veya doping cezası alması durumunda burs cezayı aldığı tarihten itibaren kesilir.

Not: Yukarıda bulunan şartları taşıyan milli sporcularımızın en geç 26.09.2022 tarihine, saat 12:00’a kadar dilekçe yoluyla aşağıdaki faks numarasına ulaştırması gerekmektedir.

Faks no: 0312 311 96 77

https://tgf.gov.tr/wp-content/uploads/2022/09/11112022-2023-EĞİTİM-ÖĞRETİM-YILINDA-YAYINLANAN-İSİM-LİSTESİNDE-AKTİF-SPORCU-OLARAK-BURS-ALMAYA-DEVAM-EDECEK-SPORCULARDA-ARANACAK-ŞARTLAR-1.pdf