Haberi Paylaş

Sporcunun Aktif Milli Sporcu olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlarından en az birisini yerine getirmiş olması şartı aranır.

1.) Sporcunun burs almaya devam edebilmesi için bursu almaya devam edeceği Eğitim Öğretim yılının başlangıç yılının 01 Ekim tarihinden geriye dönük olarak en fazla 2 yıl içerisinde yeniden ülkemizi temsil etmiş olması ve (A) veya (B) sınıfı milli sporcu belgesi almış olması şartı aranır  (C) sınıfı milli sporcu belgeleri kabul edilmez. Belirtilen süreden daha önce bir tarihte yarışmış ve milli sporcu belgesi almış kişilerin bursu kesilir. Örneğin: 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında burs almaya devam edecek bir öğrencinin aktif milli sporcu sorgulaması için yarışma bitiş tarihinin 01 Ekim 2021 tarihinden geriye dönük olarak en geç 01 Ekim 2019 tarihi olması gerekmektedir. Bu tarihten önce katılmış olduğu yarışma kapsam dışındadır.

“Ancak; yarışma Eylül 2019’de başlayıp ara verilmeden Ekim 2019’de sonuçlanmış ise bu yarışma Ekim 2019 olarak kabul edilir. ”

2. ) Sporcunun burs almaya devam edebilmesi için bursu almaya devam edeceği Eğitim -Öğretim yılının başlangıç yılının 01 Ekim tarihinden geriye dönük olarak en fazla 1 yıl içerisinde yapılan ve federasyonların resmi faaliyet programlarında yer alan yaş kategorisine uygun Türkiye Şampiyonalarında olimpik ve paralimpik branşlarda ilk 8, IOC’nin tanıdığı olimpik olmayan tanınan branşlarda ilk 4 dereceye girmiş olması şartı aranır ( Plaj, karakucak Türkiye Şampiyonaları ve tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri).

Üniversiteler ve Okul Sporları Türkiye Şampiyonalarında alınan dereceler kabul edilmez. Örneğin: 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında burs almaya devam edecek bir öğrencinin yarışma bitiş tarihinin 01 Ekim 2021 tarihinden geriye dönük olarak en geç 01 Ekim 2020 tarihi olması gerekmektedir. Bu tarihten önce katılmış olduğu yarışma kapsam dışındadır. “Ancak; Yarışma Eylül 2020’de başlayıp ara verilmeden Ekim 2020’da sonuçlanmış ise bu yarışma Ekim 2020 olarak kabul edilir. ”

NOT: Burs almaya devam eden sporcunun 6 aydan fazla hak mahrumiyeti cezası veya doping cezası alması durumunda burs cezayı aldığı tarihten itibaren kesilir.

Yukarıda bulunan şartları taşıyan, milli sporcularımızın en geç 06.10.2021 Çarşamba günü saat 16.00’a kadar dilekçelerini faks yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

FAKS NO: 

0312 311 96 77

Aşağıdaki dosyadan sporcu ısım listelerine ulaşabilirsiniz.