Haberi Paylaş

 05 EYLÜL 2021

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-

Bu Talimatın amacı 2021 yılında yapılacak olan Türkiye U-23 Karakucak Güreş Şampiyonasının belirli kurallara uygun olarak organizasyonu konusunda uygulanacak usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2-

2021 yılında yapılacak olan Türkiye U-23 Karakucak Güreş Şampiyonasına katılacak kulüp ve sporcuları kapsar.

Dayanak                                                                      

Madde 3-

Bu Talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanunun 2. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-

Bu Talimatta geçen ;

a) Bakanlık                                : Gençlik ve Spor bakanlığını,

b) Genel Müdürlük                    : Spor Genel Müdürlüğünü,

c) Federasyon                             : Türkiye Güreş Federasyonunu,

ç) Hakem Gözlemcisi                            : Hakemleri denetleyen kişiyi,

d) Merkez Hakem Kurulu         : Merkez Hakem Kurulunu,

e) Hakem Gözlemciler Kurulu   : Hakem Gözlemciler Kurulunu,

f) İl Müdürü                               : Gençlik Spor İl Müdürünü,

g) İlçe Müdürü                           : Gençlik Spor İlçe Müdürünü,

ğ) Organizasyon komitesi         : Gençlik Spor İl Müdürlüğünden   yetki belgesi alarak 5  tüzel

                                                      kişiden oluşan Karakucak Güreş  Organizasyon Kurulunu,

h) İl Temsilcisi                          : Türkiye Güreş Federasyon İl temsilcisini,

ı) Cazgır                                     : Pehlivanları boylarına göre maniler söyleyerek seyirciye

                                                       takdim eden kişiyi,

i)  Davul ve Zurnacı                  : Organizasyonlarda davul ve zurna ile güreş havaları çalan kişileri,

j) Türkiye Şampiyonası              : Aralıksız her yıl yapılan organizasyonları,

                                                       ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Madde 5

 U-23 KARAKUCAK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Türkiye Şampiyonası statüsünde gerçekleşecek olan Karakucak Güreşleri, 05 Eylül 2021 Pazar günü Osmangazi/Bursa’da yapılacaktır.Müsabakaların Tartısı: 05 Eylül 2021 Pazar günü sabah saat (08:00 -10:00) arası, Müsabakalar: Saat 11.00′ de başlayacaktır.

Müsabakalarda: Tolerans 1′ kg dır. 18-23 yaş arası sporcular (1998-1999-2000-2001-2002) doğumlulardoğrudan, 18 yaşındaki (2003 doğumlu) sporcular ıslak imzalı doktor raporu ile katılacaklardır.

Sıkletler: (50-55) 60, 65, 70, 75, 80, 90, (+90-100) Kg olmak üzere 9 sıkletten oluşur. Belirtilen sıkletler dışında Karakucak talimatı doğrultusunda hiç bir şekilde değişiklik yapılmayacaktır.Tartı anında tüm güreşçiler vizeli lisanslarını ve nüfus cüzdanını veya geçerli bir kimlik kartı ibraz edeceklerdir. Lisanssız sporcular müsabakaya alınmayacaktır.

  Dikkat edilecek hususlar;

 1. Sporcu,antrenör,idareci ve hakemlerden çift aşısı olmayanlardan en geç 48 saati geçmemiş (COVID-19) testi ve  HES kodu istenecektir.

Madde 6-

  Müsabaka Metodu (eşleme) müsabakadan elenme ve klasman

  Müsabakalar 2, 4, 8, 16, 32, 64 vs. ideal rakamlardaki güreşçi sayısıyla direk eleme sistemi ile yapılır

  yenilen güreşçi elenir. Eğer bir sıklette güreşçi sayısı ideal rakamlarda değil ise, bu rakamlara

  ulaşmak için ön eleme müsabakaları yapılır. Eşlemeler tartı sırasında çekilen kura sırasına göre  

  yapılır. Ön eleme müsabakaları en büyük numaralardan (alttan yukarıya doğru ) başlayarak eşlenir.

  Örnek: Bir sıklette 20 güreşçi var ise bu sıkleti ön eleme müsabakasıyla 16 ideal sayısına indirmemiz  

  gerekmektedir. 13-14, 15-16, 17-18 ve 19-20 numaralı güreşçileri güreştirilerek güreşçi sayısı 16 ya

  indirilir. Bundan sonra müsabakalar tek eleme sistemi ile devam eder. Müsabakalar 1/8, (sekize

  indirme) çeyrek final,yarıfinal ve final müsabakaları olarak yapılır.

  Eğer bir sıklette üç güreşçi var ise bir no’lu güreşçi ile iki no’lu güreşçi müsabaka yaparlar. Yenilen

  güreşçi üçüncü olur.Galip güreşçi ile üç no’lu güreşçi final müsabakası yaparlar.

  Not:Bir güreşçi sadece bir sıklette güreşebilir.   

  Madde 7

  Müsabakalardan elenme ve klasman

  (1) Yenilen güreşçi elenir.

  (2) Müsabakaya çıkmayan güreşçi elenir ve sıralamaya giremez.

  (3) Centilmenliğe uymayan davranışlarda bulunan, hile yapan, anlaşmalı güreş yapan veya bilerek

        vahşice davranışta bulunan güreşçiler anında hakemlerin kararı ile diskalifiye edilirler. Bu   

        güreşçiler sıralamaya giremez.

  (4) Eğer iki güreşçi birden centilmenliğe aykırı hareketten dolayı diskalifiye edilirse, sıralamaya  

        giremezler bir sonraki turda eşleme değişmez ve rakipleri hükmen galip sayılır.

  (5) Eğer final müsabakasında finalistlerden birisi centilmenliğe aykırı hareketlerden dolayı diskalifiye

        edilirse; yarı final müsabakasında diskalifiye edilen güreşçiye yenilerek üçüncü olan güreşçi ikinci

        olur. Çeyrek final müsabakasında diskalifiye edilen güreşçiye yenilen güreşçi ise üçüncü olur.

   (6) Eğer final müsabakası sırasında iki finalist birlikte centilmenliğe aykırı hareketlerden dolayı  

        diskalifiye olur ise üçüncü olan güreşçiler final müsabakası yaparlar. Yenen güreşçi birinci

        yenilen güreşçi ikinci olur. Beşinciler ise üçüncü olur.Yedinciler ise beşinci olur.

Madde 8

Galibiyet ve yeniş şekilleri

(1) Tuşla galibiyet;

      a) Tuş bölgesinin aynı anda yere değmesi durumunda,

      b) İki dirseğin aynı anda yere değmesi durumunda,

      c) Bir omuz veya bir dirsek yerde diğer omuz dirsek mesafesi kadar yere yaklaştığı durumlarda,

      d) Kündede topuk kesme; topuğu kesen künde atandan sonra yenilirse topuk kesen galip gelir.

          Ancak künde atışında her iki pehlivan aynı anda yenik duruma düşer ise bu durumlarda

          künde atan güreşçi galip ilan edilir.

      e) Çırpma yapan güreşçi (köprüsüz güreşlerde) oyun yaparken kendisi önce yenilir ise yenik

          sayılır. Kendisi yenilmeden rakibini yener ise yeniş geçerlidir. Aynı anda her iki güreşçide   

          yenilir ise çırpmayı yapan güreşçi galip sayılır.

      f) Rakibine dalan güreşçinin rakibi, yenik duruma gelerek rakibini kündeden veya

          boyunduruktan aşırsa bile ilk yenik duruma kendisi gelir ise kendisi yenik sayılır.

Oyunların değerlendirilmesi;

(1) Bir puan;

a) Atak yaparak yerde rakibinin arkasına geçerek bastıran güreşçiye, (rakibinin beş

noktadan üç noktasını yere değdirmesi ve kontrol ettirmesi gerekir. Üç noktanın kontağı iki el

bir diz veya iki diz bir el veya kafa veya iki el kafa şeklinde olabilir.)

b) Rakibine bir oyun yaparak payanda durumuna getiren güreşçiye,

c) Rakibinin altından üstüne çıkıp hakim olan güreşçiye,

ç) Oyun yapıp alta kalan güreşçinin rakibine verilir.

(2) İki puan; yeniş olmayan durumlarda, rakibine ayakta ve yerde oyun yaparak tehlikeli

duruma getiren güreşçiye verilir.

a) İki dirseğin aynı anda yere değmesi durumunda,

b) Bir omuz veya bir dirsek yerde diğer omuz dirsek mesafesi kadar yere yaklaştığı durumlarda,

(3) Üç puan; köprülü güreşlerde, rakibine ayakta oyun yaparak direk yere tehlikeli

durumda düşüren güreşçiye yeniş yok ise verilir.

 (2)-Teknik üstünlükle galibiyet:

       a) 8 puan farkla kazanan güreşçi galip sayılır.

 (3)- Sayı ile galibiyet:

       a)müsabakayı 1-7 puan farkla kazanmak

 Madde 9

 Müsabaka süresi:

 1. U-23 Karakucak müsabakalarının süresi 10 dakikalık tek devredir.Müsabakalar baştan itibaren puanlı  olarak yapılacaktır. 10 dakika sonunda bereberlik var ise uzatmaya gidilir. İlk puanı (Altın puan) alan güreşçi galip ilan edilir.

Madde 10

  Faullü güreş, diskalifiye ve İhtar

 (1) İhtar: Güreşçilerden herhangi biri müsabaka esnasında;

 a) Devamlı kafasını dayayarak rakibinin güreş yapmasını engelliyorsa,
 b) Bir veya iki eli ile rakibinin kasnağını tutarak rakibini kendisine yaklaştırmıyor ve kendiside oyun

     uygulamayıp devamlı bekletiyorsa,  
 c) Devamlı bilek tutarak rakibinin oyun yapmasını engelliyorsa, güreşi çirkinleştirecek şekilde devam

     ediyorsa,

 ç) Sahada rakibine karşı hiç direnç göstermeyip sürekli geri, geri gidiyorsa,

 d) Faullü ve pasif oyalama güreşi yapıyor ise,

 e) Sürekli saha dışına kaçıyor ise,

     Meydan hakemi güreşi durdurup pasif güreşçiyi uyarmalıdır. Eğer güreşçi, hakemin ikazlarına

     uymuyor ve hakemin ikazına rağmen aynı hareketlere devam ediyorsa meydan hakemi müsabakayı

     birlikte yönettiği masa hakeminin de onayını alarak bu hareketleri yapmaya devam eden güreşçiye

     puansız ihtar verir.

     Not: Müsabaka boyunca 3 ihtar alan güreşçi yenik sayılır.

 (2) İhtar Puan:

 a) Güreş esnasında alınmış bir oyunda rakibine karşı koymadan ve direnç göstermeden saha dışına  

      kaçan güreşçiye ihtar rakibine 1 puan verilir. Kaçış yerde ise güreş yerde, kaçış ayakta ise güreş

      ayakta başlar.

 b) Güreş esnasında alınmış bir oyundan rakibine faul yaparak, kurtulan güreşçiye ihtar rakibine 1

      puan verilir. Faul yerde ise güreş yerde ayakta ise güreş ayakta başlar.

Madde 11

  Diskalifiye ile galibiyet;

  a) Centilmenliğe aykırı hareketlerden dolayı diskalifiye, olan güreşçiler müsabakalardan atılırlar.

       Sıralamaya giremezler yollukları ve ödülleri verilmez.

  b) Üç ihtar ile diskalifiye halinde sadece o müsabakada yenik sayılırlar. Pasiften dolayı İhtar

       alan güreşçinin  rakibine puan verilmez.

  c)  Güreş esnasında alınmış bir oyunda rakibine karşı koymadan ve direnç göstermeden saha

       dışına kaçan güreşçiye ihtar rakibine 1 puan verilir.Kaçış yerde ise güreş yerde,kaçış ayakta

       ise güreş ayakta başlar.

  d) Güreş esnasında alınmış bir oyundan rakibine faul yaparak,kurtulan güreşçiye  ihtar rakibine 

       1 puan verilir.Faul yerde ise güreş yerde ayakta ise güreş ayakta başlar.

  e) İhtarlar müsabakanın başından itibaren verilmeli,Uzatma ve puanlama bölümüne 

       sıkıştırılmamalıdır.

Madde 12

Güreşçilerin Kıyafetleri:

 • Güreşçilerin pırpıt giyinmiş ayakları yalın olur. el ve ayak parmaklarında, bileklerinde ve ellerinde yüzük, bilezik,kemer gibi aksesuar bulunmaz.Sağ veya sol ayak bileklerine kura numaralarına göre mavi veya kırmızı paça bağı bağlıdır.
 • Güreşçilerin vücudu yağlı olamaz, yağlı olduğu tespit edildiği takdirde müsabakalardan diskalifiye

edilirler. Yağlı pırpıt giymek yasaktır.   

 (3)  Karakucak güreşlerinde deri kispet ve beli lastikli pırpıt giyilemez. Ayrıca kasnak içi ve dışı

       muşamba veya deri olamaz

Madde 13

Yasak Oyun ve Hareketler,

 1. Rakibine çift sarma vurarak hakemin ihtarına rağmen ısrarla devam etmek,
 2. Yer kündesinde bel kemiği üzerine basınç yapmak ve dirsek ile bel kısmına devamlı baskı yapmak, 
 3. Çift kle takmak,
 4. El ve ayak parmaklarını bükmek,
 5. Kol ve bacak mafsallarını tersine bükmek,
 6. Havaya kaldırdığı rakibini baş üstü yere vurmak,
 7. Rakibinin gözüne, kulağına, burnuna ve ağzına kasten parmak sokmak.
 8. Rakibine kafa vurmak, açık el ense çekmek, tokat ve yumruk vurmak, tekme atmak,
 9. Tek kafa tutmak,
 10. Rakibinin şalvar veya pırpıtını el ve ayakla çıkarmaya çalışmak,
 11. Hakemin “dur” ihtarını dinlememek ve hakemle münakaşa etmek,
 12. Sportmenliğe yakışmayan hareketlerde bulunmak.

Madde 14

Müsabakalarda İtiraz

 • Müsabakalarda video çekmek zorunludur.Müsabakalarda İtiraz uzatmada ve yeniş pozisyonlarında  

yapılabilir.

 • İtiraz, müsabaka başhakeminin yanına bir hakem alınarak değerlendirilir. İki hakem farklı görüşte

ise; müsabakayı yöneten hakemi de çağırarak tekrar değerlendirirler. Çoğunlukla karar verirler. Bu karara itiraz edilemez. İtiraz hakkında ancak organizasyonun çektiği görüntüye bakılarak karar verilir. Kişilerin çektiği görüntülere bakılarak karar verilemez. Başhakem gerek gördüğü zaman hakemlerle istişare ederek veya videoya bakarak karar verebilir.

Madde 15

Sakatlık ve Tedavi Süresi

Müsabaka esnasında sakatlanan güreşçi için beş dakika tedavi süresi verilir. Bu süre 5 dakikayı geçerse güreşçi yenik sayılır. Müsabaka sırasında pırpıtı yırtılan güreşçiye 5 dakika süre verilir. 5 dakika içinde gelmez ise hükmen yenik sayılır ve sıralamaya giremez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

             Sair Hükümler Mali Konular

Madde 16

Ödüller:

 1.   U-23 Türkiye Şampiyonasında görevli hakemlerin ve federasyon görevlilerinin harcırahları   

  Organizasyon Komitesi tarafından  ödenecektir.

 • Sporcuların  ödülleri Organizasyon Komitesi tarafından  ödenecektir.
 •  U-23 Karakucak Türkiye şampiyonasında sporculara yolluk ödenmeyecektir.

c) İdareci, Antrenör ve Sporcular kendi imkanları, kulüplerin imkanları veya İl Müdürlükleri

      imkanları ile şampiyonaya katılacaklardır.

  d)İlk üç dereceye giren sporculara Federasyon tarafından madalya verilecektir. Tüm İller

       müsabakalara İl müdürlüğü onaylı liste ile istedikleri kadar güreşçi ile iştirak edebileceklerdir.

  e)  U-23 Karakucak Türkiye Şampiyonasında ilk 3 (üç) takıma kupa verilecektir. Bu değerlendirme  

       takımlar arasında olacak, takım tasnifi için takım sporcularının sıkletlerinde aldıkları en iyi derece  

       değerlendirilerek ilk 3 (üç) takım belirlenecektir.  

Madde 17

Yolluklar:

  (2)  Güreş Federasyonu tarafından görevlendirilerek isimleri organizasyon kuruluna bildirilen

         hakemlere, Federasyon temsilcisi, Hakem gözlemcisi, İl Temsilcisi Federasyon görevlileri ve

         karakucak kurul üyelerine yol ücreti ve günlük masrafları organizasyonu yapan kurul (Kamu 

         kuruluşları, Belediyeler,siyasi amaç taşımayan gerçek ve kamu tüzel kişileri, spor kulüpleri sosyal

         amaçlı dernekler, sendikalar ve vakıflar) tarafından ödenir. Bu ödemeler Karakucak talimatının

         44 maddesine göre yapılacaktır. Bu kişilere bir günlük masraf için  ödenecek miktar birinci derece

         Devlet memuruna ödenen günlük harcırah yevmiyesinin 12 katı kadar harcırah ve yol ücreti ödenir.    

         Gerek ödüllerin  ve gerekse yollukların kesintisiz verilmesi FederasyonTemsilcisi ve İl Temsilcisinin denetimine tabidir.

(3) Federasyon tarafından görevlendirilen tüm görevlilerin (Federasyon temsilcisi, Karakucak Kurul

      Üyesi, Güreş İl Temsilcisi, Federasyon görevlileri ve Hakemler) tartı saatinden müsabakaların

      sonuna kadar müsabaka alanında bulunmaları gerekmektedir. Yukarıda belirlenen süreler içinde

      güreş alanında bulunmayan görevlilere harcırah ve yollukları ödenmez ve daha sonraki

      organizasyonlarda görev verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tertip Komitesince Alınacak Önlemler

Müsabakanın tertip komitesini; Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı ve müsabakanın yapılacağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından oluşturacaktır.

  Madde 18

Tertip Komitesinin Görevleri;

 1. Sahada gerekli emniyet tedbirlerini almak,
 2. Müsabakaların tartıları için yeteri kadar tartı aletini hazır bulundurmak.
 3. Güreşçilerin puanlarını göstermek için en az dört adet puan kayıt tabelası temin etmek,
 4. Sakatlık ve acil durumlarda müdahale etmek üzere, sahada bir Ambulans ile yeteri kadar doktor ve sağlık görevlisi bulundurmak.
 5. Hakem ve Resmi görevliler için yeteri kadar masa ve sandalye hazır bulundurulacaktır.
 6. Sporcular için soyunma yerleri ile sıcak su akan duşlar müsabakalar süresince hazır bulundurulacaktır.

  Madde 19

Bu talimatta olmayan konularda Türkiye Güreş Federasyonu Karakucak Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Tüm idareci, Antrenör, Sporcu ve hakemlere başarılar dilerim.

                                                                                                 Musa AYDIN

                                                                                Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı

ADRES : osmangazi hamitler parkı mesire alanı OSMANGAZİ / BURSA